13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. นพ.ศรีวิทย์ นราธรสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นประธานประชุม PCT อายุรกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกลิ่นดอกปีบ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร

Design by: www.diablodesign.eu