11 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คุณภาพได้จัดกิจกรรมทบทวนคุณภาพขึ้น ครั้งนี้ นพ.สมบัติ ภูนวกุล รองฯฝ่ายการแพทย์ ,พญ.สุทธาริน รัตนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองคุณภาพแก่ทีมกายภาพบำบัด จัดข้น ณ ห้องสำนักงานคุณภาพ อาคารอำนวยการ รพ.พิจิตร

Design by: www.diablodesign.eu