โรงพยาบาลพิจิตรรับบริจาคอาหาร

 

โรงพยาบาลพิจิตรรับบริจาคอาหาร วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คุณสัญชัย สุขเอี่ยมเจริญกุล และครอบครัว บริจาคข้าวกล่อง มอบให้กับโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฎิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19 รพ.พิจิตร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กิจการ การงาน ก้าวหน้าสำเร็จ ยิ่งๆขึ้นไป