Written by Super User

 

โรงพยาบาลพิจิตรจัดกิจกรรม “สุขกาย สุขใจ ปฎิบัติธรรมในเดือนเกิด” ตามนโยบายรพ.คุณธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. แพทย์หญิงเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ ทันตแพทย์หญิงสมร บุญเกษม รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ นายแพทย์พนมพร สายอินต๊ะ นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมแจกอาหาร น้ำดื่ม ผู้มารับบริการ รพ.พิจิตร เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่วมกิจกรรม “สุขกาย สุขใจ ปฎิบัติธรรมในเดือนเกิด“ เดือนพฤศจิกายน ตามนโยบายรพ.คุณธรรม ฟังธรรมะ นั่งสมาธิ เพื่อเป็นการฝึกจิต ภาวนา ผ่อนคลายกายและจิต พร้อมทั้งเป็นการ ส่งเสริมบุญบารมี ทั้งทาน ศีล ภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา และทำกิจกรรมจิตอาสาพับถุงกระดาษสำหรับใส่ยาให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องยาผู้ป่วยนอก เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ ห้องศาสนกิจ ชั้น ๔ อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ โรงพยาบาลพิจิตร

Design by: www.diablodesign.eu