ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ (ส่วนประกอบของเครื่องมือผ่าตัดภายในช่องท้องโดยผ่านทางกล้องวีดีทัศน์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๕-๑๒๐๙) จำนวน ๑ ชิ้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ (ส่วนประกอบของเครื่องมือผ่าตัดภายในช่องท้องโดยผ่านทางกล้องวีดีทัศน์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๕-๑๒๐๙) จำนวน ๑ ชิ้น ด้วยเงินงบลงทุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส่วน ๗๐% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)