ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๗๗ รายการ ครั้งที่ ๒ ของโรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๗๗ รายการ ครั้งที่ ๒ ของโรงพยาบาลพิจิตร