ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารกรองแสงสีเหลืองในเนื้อเลนส์ จำนวนประมาณ 290 กล่อง