ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง เพื่อแก้ไขโรคกระดูกสันหลังเสื่อม (๑ ระดับ) จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)