ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อ ชุดข้อเข่าเทียมแบบชนิด High flexion knee design พร้อมสารยึดกระดูกชนิดผสมยาปฏิชีวนะ จำนวนประมาณ ๑๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)