ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (1-11.pdf)1-11.pdf[ ]42765 kB
Download this file (D-01-D07.pdf)D-01-D07.pdf[ ]31696 kB
Download this file (EE-01-EE18.pdf)EE-01-EE18.pdf[ ]64050 kB
Download this file (ME-01- ME-10.pdf)ME-01- ME-10.pdf[ ]41621 kB
Download this file (ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มฯ WET PROCESS ก.141 ก.ย.53.pdf)ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มฯ WET PROCESS ก.141 ก.ย.53.pdf[ ]3143 kB
Download this file (มาตรฐานการก่อสร้างอาคารกองแบบแผน พ.ศ.2553.pdf)มาตรฐานการก่อสร้างอาคารกองแบบแผน พ.ศ.2553.pdf[ ]36473 kB
Download this file (มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561.pdf)มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561.pdf[ ]7889 kB
Download this file (ร่างประกาศก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น.pdf)ร่างประกาศก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น.pdf[ ]159 kB
Download this file (ร่างเอกสารก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น .pdf)ร่างเอกสารก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น .pdf[ ]222 kB
Download this file (เอกสานเลขที่ ข.139 แบบแก้ไข.pdf)เอกสานเลขที่ ข.139 แบบแก้ไข.pdf[ ]1996 kB
Download this file (เอกสาร ก.77มิ.ย.61.pdf)เอกสาร ก.77มิ.ย.61.pdf[ ]1387 kB
Download this file (เอกสารเลขที่ ก.147 ก.ย.53 และ ก.148 ก.ย.53.pdf)เอกสารเลขที่ ก.147 ก.ย.53 และ ก.148 ก.ย.53.pdf[ ]4461 kB
Download this file (เอกสารเลขที่ ก.154 ก.ย.53 และ ก.139 ก.ย.53.pdf)เอกสารเลขที่ ก.154 ก.ย.53 และ ก.139 ก.ย.53.pdf[ ]8625 kB
Download this file (เอกสารเลขที่ ก.155 ก.ย.53.pdf)เอกสารเลขที่ ก.155 ก.ย.53.pdf[ ]8085 kB
Download this file (เอกสารเลขที่ ก.39 เม.ย.53.pdf)เอกสารเลขที่ ก.39 เม.ย.53.pdf[ ]617 kB
Download this file (เอกสารเลขที่ ก.88 มิ.ย.53.pdf)เอกสารเลขที่ ก.88 มิ.ย.53.pdf[ ]2985 kB
Download this file (เอกสารเลขที่ ข.139 ตค 62 จำนวน 30 แผ่น.pdf)เอกสารเลขที่ ข.139 ตค 62 จำนวน 30 แผ่น.pdf[ ]3896 kB
Download this file (เอกสารเลขที่ รพ.พิจิตร 01-2563.pdf)เอกสารเลขที่ รพ.พิจิตร 01-2563.pdf[ ]1507 kB
Download this file (แบบ บก01+แบบ ปร5 - ปร4  อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น .pdf)แบบ บก01+แบบ ปร5 - ปร4 อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น .pdf[ ]5168 kB