ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลพิจิตร เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เดือนละประมาณ ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม รวมเป็นจำนวนประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอ