ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564