ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) จำนวน ๕๕ รายการ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) จำนวน ๕๕ รายการ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง