ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง