ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร