ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า ๒ ชั้น (Bipolar) ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)