ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT,PTT) จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT,PTT) จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)