ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง อก เอว เพื่อแก้ไขกระดูกสันหลัง ผิดรูป (๑ระดับ) ประมาณ ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)