ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREW (๑ ระดับ) จำนวนประมาณ ๔๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)