ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ ตู้ ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ ตู้ ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)