ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารหนืดโซเดียมไฮยาลูโรเนท (Sodium Hyaluronate) จำนวน ๘๕๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)