ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (High flexion knee design) จำนวนประมาณ 140 ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)