ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า 2 ชั้น (Bipolar) ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวนประมาณ 30 ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)