การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะ ชุดข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า 2 ชั้น (Bipolar) ไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวนประมาณ 30 ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี 2563

Attachments:
Download this file (บก.06+spec bipolar.pdf)บก.06+spec bipolar.pdf[ ]71 kB