การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (PFNA) จำนวนประมาณ ๓๘ ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๓

Attachments:
Download this file (บก06+specPFNA.pdf)บก06+specPFNA.pdf[ ]90 kB