ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ