ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง อก เอว เพื่อแก้ไขกระดูกสันหลังผิดรูป (๑ระดับ) ประมาณ ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)