ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง อก เอว เพื่อแก้ไข กระดูกสันหลังผิดรูป (๑ระดับ) ประมาณ ๔๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)