ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนของโรงพยาบาลพิจิตร เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เดือนละประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม รวมเป็นจำนวนประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนของโรงพยาบาลพิจิตร เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เดือนละประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม รวมเป็นจำนวนประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)