การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้แบบใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้แบบใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓  ของโรงพยาบาลพิจิตร