ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพิจิตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพิจิตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร