การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขาแบบ Bi-Flex จำนวนประมาณ ๕๐๐ กล่อง ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขาแบบ Bi-Flex จำนวนประมาณ ๕๐๐ กล่อง ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร