การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะสว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง โดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน (Air Pen Drive) จำนวน ๓ ชุด ด้วยเงินงบลงทุน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วน ๗๐%

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะสว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง โดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน (Air Pen Drive) จำนวน ๓ ชุด ด้วยเงินงบลงทุน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วน ๗๐%