ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อในเลือด จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อในเลือด จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลพิจิตร