ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดทดสอบหาชนิดของเชื้อจุลชีพและชุดทดสอบความไวของสารต้านจุลชีพ จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดทดสอบหาชนิดของเชื้อจุลชีพและชุดทดสอบความไวของสารต้านจุลชีพ จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๓