ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดจับยึดกะโหลกศีรษะระหว่างผ่าตัด (รังสีผ่านได้) โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดจับยึดกะโหลกศีรษะระหว่างผ่าตัด (รังสีผ่านได้) โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)