ประกาศเผยแพร่แผนการช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๕