ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) จำนวน ๕๕ รายการ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) จำนวน ๕๕ รายการ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๕