ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕