ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารกรองแสงสีเหลืองในเนื้อเลนส์ จำนวนประมาณ ๒๙๐ กล่อง ด้วยเง