ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยเงินบริจาคเพื่อสร้างปรับปรุงอาคารและซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยเงินบริจาคเพื่อสร้างปรับปรุงอาคารและซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลพิจิตร