รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ปวช.) ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ปวช.) ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก