รับย้าย รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ