แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการขยายบริการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการขยายบริการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย