ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา                    จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    จำนวน 1 อัตรา