แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม