แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิก

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิก