รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก