แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม