แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการขยายบริการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการขยายบริการแพทย์แผนไทย

ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก